• شنبه / ۱۰ آبان ۱۳۹۹ / ۰۸:۵۴
  • دسته‌بندی: علم و فناوری ایران
  • کد خبر: 99081005674
  • خبرنگار : 30057

بررسی رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته؛

ثبت زلزله‌های بزرگتر از ۵ در آوج و بهاباد/فیروزکوه با زمینلرزه ۳.۱ لرزید

ثبت زلزله‌های بزرگتر از ۵ در آوج و بهاباد/فیروزکوه با زمینلرزه ۳.۱ لرزید

در آوج استان قزوین زلزله‌ای با بزرگای ۵.۴ به ثبت رسید، ضمن آنکه در فیروزکوه استان تهران نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ رخ داد و سالند استان خوزستان نیز با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۲ لرزید.

به گزارش ایسنا در روز شنبه ۳ آبان ماه زلزله‌ای به بزرگای ۵.۴ در آوج استان قزوین رخ داد. امتداد گسل‌های "کوشک نصرت" و "آبدره" در مجاورت رومرکز این زلزله قرار دارد. بررسی زلزله‌های تاریخی این منطقه نشان از لرزه‌خیزی آن دارد، به گونه‌ای که از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۳۶۷ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز به ثبت رسیده است.

علاوه بر آن در سالند استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ رخ داد و فیروزکوه استان تهران نیز زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ را تجربه کرد.

جزئیات زمینلرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۳ آبان

در پل سفید استان مازندران زلزله ۲.۶ و در سلطان آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸ رخ داد.

شهمیرزاد استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۹ کیلومتری شهمیرزاد و ۲۵ کیلومتری مهدی شهر استان سمنان و ۲۷ کیلومتری پل سفید استان مازندران بوده است.

در تخت استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۹ کیلومتری به ثبت رسید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۵ کیلومتری تخت، ۲۶ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۲ کیلومتری سرگز این استان گزارش شد.

در آوج استان قزوین بعد از یک زمینلرزه به بزرگای ۳.۹، زلزله دیگری با بزرگای ۵.۴ در عمق ۶ کیلومتری به ثبت رسید. زلزله‌های ۲.۹، دو زلزله ۲.۷، دو زلزله ۲.۵، ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری از دیگر زلزله‌های این منطقه است.

یکشنبه ۴ آبان

در آوج استان قزوین زلزله ۲.۸ و ۲.۷، در عمادده استان فارس زلزله ۲.۷، در پره سر استان گیلان زلزله ۲.۵ و در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ رخ داد.

کوشکنار استان هزمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۶ کیلومتری کوشکنار و ۲۳ کیلومتری پارسیان استان هرمزگان و ۴۲ کیلومتری لامرد استان فارس گزارش شد.

دوشنبه ۵ آبان

در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، در رستم کلا استان مازندران زلزله ۲.۶، در سرخه استان سمنان زلزله‌های ۲.۶ و ۲.۵، در بندر ترکمن استان گلستان زلزله ۲.۵ و در آرادان استان سمنان زلزله ۲.۶ گزارش شد.

کوخرد استان هرمزگان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۴ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری کوخرد، ۲۵ کیلومتری بستک و ۴۲ کیلومتری جناح بوده است. زلزله ۳.۲ در عمق ۱۴ کیلومتری و ۳.۵ در عمق ۱۸ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این استان است.

اسفراین استان خراسان شمالی با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۶ کیلومتری اسفراین، ۳۶ کیلومتری بجنورد و ۴۲ کیلومتری حصارگرمخان این استان گزارش شد.

بمپور استان سیستان و بلوچستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۳۰ کیلومتری بمپور، ۳۱ کیلومتری ایرانشهر و ۴۱ کیلومتری اسپکه این استان بوده است.

سه‌شنبه ۶ آبان

در بهاباد استان یزد زمینلرزه‌ای به بزرگای ۵.۲ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۴۲ کیلومتری بهاباد، ۷۲ کیلومتری ساغند و ۸۷ کیلومتری بافق این استان گزارش شد.

در خانه‌زنیان استان فارس زلزله ۲.۶، در افزر استان فارس زلزله ۲.۸ و در گرگان استان گلستان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

فیروزکوه استان تهران نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۳ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۱ کیلومتری فیروزکوه و ۳۹ کیلومتری ارجمند استان تهران و ۳۷ کیلومتری سرخه استان سمنان به ثبت رسید.

در بوئین سفلی استان کردستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید که کانون آن در ۶ کیلومتری بوئین سفلی، ۹ کیلومتری بانه و ۱۷ کیلومتری ارمارده این استان بوده است.

سه‌شنبه ۶ آبان

در گرگان استان گلستان زلزله ۲.۵، در رباط پشت بادام استان یزد زلزله ۲.۶، در قیر استان فارس زلزله ۲.۹ و در گیلانغرب استان کرمانشاه زلزله ۲.۸ رخ داد.

چهارشنبه ۷ آبان

در افزر استان فارس زلزله ۲.۸، در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵، در فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۹، در جیرفت استان کرمان زلزله ۲.۵ و در ارد استان فارس زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

پنج‌شنبه ۸ آبان

فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۸، بهاباد استان یزد زلزله ۲.۸، خنج استان فارس زلزله ۲.۹، دولت آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵ و فراشبند استان فارس زلزله ۲.۷ را تجربه کردند.

در باغ ملک استان خوزستان بعد از یک زلزله به بزرگای ۲.۷، زمینلرزه دیگری با بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد که کانون آن در ۹ کیلومتری باغ ملک، ۱۴ کیلومتری قلعه تل و ۲۱ کیلومتری صیدون این استان بوده است. زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۷ از دیگر رخدادهای این منطقه است.

در شیروان استان خراسان شمالی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۵ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری شیروان و ۲۷ کیلومتری تیتکانلو استان خراسان شمالی و ۲۸ کیلومتری باجگیران استان خراسان رضوی بوده است.

سالند استان خوزستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۷ کیلومتری سالند، ۳۴ کیلومتری گتوند و ۳۷ کیلومتری لالی این استان بوده است. زلزله ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری و ۲.۷ و ۲.۶ از دیگر رخدادهای این منطقه است.

زهره استان خورستان زمینلرزه‌ای با بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۴ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۱ کیلومتری زهره، ۲۳ کیلومتری آغاجاری و ۳۴ کیلومتری بهبهان این استان گزارش شد.

جمعه ۹ آبان

ساغند استان یزد با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در ۳۵ کیلومتری ساغند، ۶۸ کیلومتری بهاباد و ۷۸ کیلومتری رباط پشت بادام این استان بوده است.

در بندر چارک استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۲۹ کیلومتری بندر چارک، ۳۵ کیلومتری بندر لنگه و ۳۹ کیلومتری کنگ استان هرمزگان بوده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.