• شنبه / ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ / ۰۱:۲۷
  • دسته‌بندی: علم و فناوری ایران
  • کد خبر: 99062115885
  • خبرنگار : 30057

بررسی رخدادهای لرزه ای کشور در هفته ای که گذشت؛

ثبت دو زمین لرزه در استان تهران/رخداد بزرگترین زلزله در رامیان استان گلستان

ثبت دو زمین لرزه در استان تهران/رخداد بزرگترین زلزله در رامیان استان گلستان

بزرگترین زمینلرزه‌های هفته گذشته در استان گلستان با بزرگای ۵.۱ به ثبت رسید، ضمن آنکه در فیروزکوه و دماوند استان تهران دو زلزله به ثبت رسید.

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته رامیان استان گلستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۵.۱ لرزید ضمن آنکه در محلمه استان فارس زلزله ۴.۲ و قاضی قلعه استان هرمزگان زلزله ۴.۲ به ثبت رسید.

علاوه بر آن فیروزکوه استان تهران با زلزله ۲.۸ و دماوند این استان نیز با زلزله ۳ لرزیدند. جزئیات زمینلرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۵ شهریور

در مود استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۵۸ کیلومتری نصرت‌آباد و بلوچستان، ۸۸ کیلومتری سفیدآبه استان سیستان و بلوچستان و ۱۳۰ کیلومتری نهبندان، خراسان جنوبی بوده است.

یکشنبه ۱۶ شهریور

سرخنکلاته استان گلستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۶ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۵ کیلومتری سرخنکلاته، ۱۶ کیلومتری گرگان و ۲۱ کیلومتری فاضل آباد استان گلستان بوده است.

در سپید دشت استان لرستان زلزله ۲.۵، شیروان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، اسفراین استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶، الوان استان خوزستان زلزله ۲.۶ رخ داد.

خان زنیان استان فارس با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۳ کیلومتری خان زنیان، ۲۶ کیلومتری بالاده و ۳۵ کیلومتری کازرون این استان بوده است.

در زمان آباد استان سمنان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری به ثبت رسید که کانون رومرکز آن در ۲۴ کیلومتری زمان آباد و ۸۷ کیلومتری بیارجمند استان سمنان و ۸۹ کیلومتری روداب استان خراسان رضوی گزارش شد.

دوشنبه ۱۷ شهریور

در رامیان استان گلستان زلزله‌ای به بزرگای ۵.۱ در عمق ۷ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۹ کیلومتری رامیان، ۱۵ کیلومتری خان ببین و ۱۷ کیلومتری آزادشهر این استان گزارش شد. دو زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در دزفول استان خوزستان زلزله ۲.۷، لافت استان هرمزگان زلزله ۲.۹، اندیمشک استان خوزستان زلزله ۲.۶، به ثبت رسید.

سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری سرپل ذهاب، ۲۲ کیلومتری گیلانغرب و ۳۰ کیلومتری قصر شیرین این استان بوده است.

سه‌شنبه ۱۸ شهریور

در سردشت استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ رخ داد که عمق آن در ۱۵ کیلومتری و کانون این زمینلرزه در ۲۱ کیلومتری سردشت، ۲۸ کیلومتری گوهران و ۸۲ کیلومتری سندرک این استان بوده است.

محمله استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری محمله، ۲۳ کیلومتری خنج و ۲۸ کیلومتری علامرودشت این استان گزارش شد. زلزله ۳.۳ در عمق ۶ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در بیرم استان فارس زلزله ۲.۸، رامیان استان گلستان زلزله ۲.۹، فیروزکوه استان تهران زلزله ۲.۸، ارد استان فارس زلزله ۲.۷، آق قلا استان گلستان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

در خنج استان فارس بعد از زلزله ۲.۹، زلزله دیگر به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۱ کیلومتری خنج، ۲۷ کیلومتری محمله و ۳۰ کیلومتری ارد این استان بوده است.

چهارشنبه ۱۹ شهریور

در رویدر استان هرمزگان زلزله ۲.۸، کامیاران استان کردستان زلزله ۲.۵، فیروزه استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸، نایبند استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵ و بیرم استان فارس زلزله ۲.۸ رخ داد.

گلباف استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۵ کیلومتری گلباف، ۳۴ کیلومتری اندوهجرد و ۳۴ کیلومتری سیرچ این استان بوده است.

گرمسار استان سمنان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۴ کیلومتری گرمسار، ۴۴ کیلومتری آرادان و ۴۷ کیلومتری ایوانکی این استان گزارش شد.

قاضی قلعه استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۱۳ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۸ کیلومتری قلعه قاضی، ۳۰ کیلومتری بندرعباس و ۳۷ کیلومتری تخت این استان به ثبت رسید. زلزله ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در هجدک استان کرمان زلزله ۳ رخ داد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۶ کیلومتری هجدک، ۳۷ کیلومتری چترود و ۴۵ کیلومتری کاظم آباد این استان بوده است.

محمله استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۵ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۷ کیلومتری محمله، ۲۲ کیلومتری خنج و ۳۰ کیلومتری علامرودشت این استان گزارش شد.

دماوند استان تهران نیز با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ درعمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۴ کیلومتری دماوند، ۱۲ کیلومتری اب سرد و ۱۹ کیلومتری رودهن این استان گزارش شد.

پنج‌شنبه ۲۰ شهریور

در گهواره استان کرمانشاه زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۷ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۸ کیلومتری گهواره، ۲۲ کیلومتری کوزران و ۲۳ کیلومتری اسلام آباد غرب این استان گزارش شد.

در محمله استان فارس زلزله ۲.۶، فیروزه استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

خنج استان فارس با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون رومرکز این زلزله در ۲۳ کیلومتری خنج، ۲۷ کیلومتری محمله و ۳۰ کیلومتری ارد بوده است.

در کیاسر استان مازندران زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری کیاسر و ۳۳  کیلومترب پل سفید استان مازندران و ۳۶ کیلومتری شهمیرزاد استان سمنان گزارش شد.

جمعه ۲۱ شهریور

در ارد استان فارس زلزله ۲.۸، کلور استان اردبیل زلزله ۲.۵ و هجدک استان کرمان زلزله ۲.۵ رخ داد.

سفیدسنگ استان خراسان رضوی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۲۳ کیلومتری سفید سنگ، ۳۷ کیلومتری قلندرآباد و ۴۱ کیلومتری فریمان این استان بوده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.