• شنبه / ۷ تیر ۱۳۹۹ / ۰۳:۴۶
  • دسته‌بندی: علم و فناوری ایران
  • کد خبر: 99040604510
  • خبرنگار : 30057

بررسی رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته؛

ثبت زلزله ۵.۳ در قطور آذربایجان غربی/رخداد بیش از ۱۵ زمین‌لرزه در "فین" هرمزگان

ثبت زلزله ۵.۳ در قطور آذربایجان غربی/رخداد بیش از ۱۵ زمین‌لرزه در "فین" هرمزگان

بزرگترین زمین‌لرزه‌های هفته گذشته در قطور استان آذربایجان با بزرگای ۵.۳ و بیشترین تعداد زلزله‌ها در فین استان هرمزگان به ثبت رسید ضمن آنکه استان فارس زلزله‌های متعددی با بزرگاری ۳ و بیشتر را تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا، فین استان هرمزگان بیش از ۱۵ زمین‌لرزه بزرگتر از ۲.۷ و کوچکتر از ۳.۹ را در هفته گذشته تجربه کرد و شهرهای استان فارس شامل "ارد"، "بیرم"، "خنج" و "درز" با زلزله‌های بزرگتر از ۳.۳ لرزیدند.

علاوه بر آن بار دیگر در قطور استان‌آذربایجان غربی زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵.۳ به ثبت رسید. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۳۱ خرداد

در یکه‌سود استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، افزر استان فارس زلزله ۲.۵، شوقان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹، بم استان کرمان زلزله ۲.۶، گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

در ارد استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق پنج کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری ارد،۲۳  کیلومتری خنج و ۲۹ کیلومتری بیرم این استان بوده است.

در بیرم استان فارس بعد از زلزله ۲.۷، زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۲۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در  کیلومتری بیرم، ۲۷ کیلومتری ارد و ۳۲ کیلومتری خنج این استان بوده است.

خنج این استان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق پنج کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۴ کیلومتری خنج، ۲۶ کیلومتری ارد و ۳۲ کیلومتر محمله این استان به ثبت رسید.

یکشنبه اول تیر

در فین استان هرمزگان بعد از زلزله‌ ۲.۷ و ۲.۸، زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق شش کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری فین، ۴۷ کیلومتری رویدر و ۴۸ کیلومتری بندرعباس بوده است. زلزله‌های ۲.۸ و ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

سنگان استان خراسان رضوی زلزله‌های ۲.۹ و ۲.۷، چغامیش استان خوزستان زلزله ۲.۵، سلطان آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹، سفیدآبه استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۵، فرهادگرد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، اسلام‌آباد غرب استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، ارد استان فارس زلزله ۲.۹، ایواوغلی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، دهرم استان فارس زلزله ۲.۷ و سلطان آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

فیروزآباد استان لرستان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق هشت کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۷ کیلومتری فیروز آباد، ۱۷ کیلومتری الشتر و ۲۴ کیلومتری سراب دوره گزارش شد.

خنج استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ را تجربه کرد.

دوشنبه دوم تیر

در پیرانشهر استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، ارد استان فارس زلزله ۲.۷، تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۹، نایبند استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

قاضی‌قلعه استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ را تجربه کرد و عمق این زمین‌لرزه در ۱۶ کیلومتری و کانون آن در ۲۱ کیلومتری قلعه قاضی، ۲۶ کیلومتری جزیره هرمز و ۲۷ کیلومتری تخت این استان بوده است.

سلماس استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگای چهار در عمق هشت کیلومتری به ثبت رسید. کانون رومرکز این زمین‌لرزه در ۱۹ کیلومتری سلماس، ۲۶ کیلومتری تازه شهر و ۲۹ کیلومتری خوی این استان گزارش شد.

درز استان فارس با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۶ کیلومتری درز و ۳۵ کیلومتری دوبرجی استان فارس و ۵۰ کیلومتری حاجی‌آباد استان هرمزگان بوده است.

حصارگرمخان استان خراسان شمالی زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱به ثبت رسید که عمق آن در هشت کیلومتری و کانون آن در ۱۰ کیلومتری حصارگرمخان، ۱۶ کیلومتری بجنورد و ۳۷ کیلومتری لوجلی این استان گزارش شد.

سه‌شنبه سوم تیر

در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، حسینیه استان خوزستان زلزله ۲.۹، سراب‌باغ استان ایلام زلزله‌های ۲.۸ و ۲.۶، پیش قلعه استان خراسان شمالی ۲.۸، تازه آباد کرمانشاه زلزله ۲.۸، سراب باغ استان ایلام زلزله ۲.۹، بهاباد استان یزد زلزله ۲.۹، دهرم استان فارس زلزله ۲.۶ و تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.  

در ارد استان فارس زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق پنج کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۱ کیلومتری ارد، ۲۵ کیلومتری بیرم و ۲۹ کیلومتری خنج این استان بوده است.

فین استان هرمزگان بعد از زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۹ کیلومتری، زلزله دیگری به بزرگای ۳.۸ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد.

قطور استان آذربایجان غربی زلزله‌ای با بزرگای ۳.۳ را تجربه کرد. عمق آن در شش کیلومتری و ۲۹  کیلومتری قطور، ۵۷ کیلومتری تازه شهر و ۶۱ کیلومتری زرآباد این استان بوده است.

چهارشنبه چهارم تیر

در فین استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۷ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳۳ کیلومتری فین، ۴۲ کیلومتری بندرعباس و ۴۵ کیلومتری درگهان این استان بوده است. زلزله ۳.۱ در عمق ۹ کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۸ در عمق هفت کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

رودبار استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق هشت کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۹ کیلومتری رودبار، ۲۷ کیلومتری کهنوج و ۳۷ کیلومتری عنبرآباد این استان گزارش شد.

در سرگز استان هرمزگان زلزله ۲.۵، سر پل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۷، بندرعباس استان هرمزگان زلزله ۲.۸، گمیش‌تپه استان گلستان زلزله ۲.۹ رخ داد.

سمیع‌آباد استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای سه در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۶ کیلومتری سمیع آباد، ۳۱ کیلومتری تربت جام و ۳۲ کیلومتری نیل شهر این استان بوده است.

پنج‌شنبه پنجم تیر

در فین استان هرمزگان دو زلزله ۲.۷، ۲.۹، ۲.۸، ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۲.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید.

در مصیری استان فارس زلزله ۲.۹، تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶، خانوک استان کرمان زلزله ۲.۶ و ارزوئیه استان کرمان زلزله ۲.۶ رخ داد.

آشخانه استان خراسان شمالی با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق هشت کیلومتری لرزید و کانون آن در دو کیلومتری آشخانه، ۱۲ کیلومتری پیش قلعه و ۱۹ کیلومتری قاضی این استان بوده است.

در قطور استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگای ۵.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری قطور، ۴۷ کیلومتری زرآباد و ۶۰ کیلومتری تازه شهر این استان گزارش شد.

نهاوند استان همدان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ درعمق ۹ کیلوتری لرزید و کانون آن در ۱۸ کیلومتری نهاوند، ۲۱ کیلومتری فرسفج و ۲۲ کیلومتری برزول این استان بوده است.

جمعه ششم تیر

رباط‌قره بیل استان خراسان شمالی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق هشت کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری رباط قره بیل و ۳۹ کیلومتری گرماب استان خراسان شمالی و ۳۱ کیلومتری گلی‌داغ استان گلستان گزارش شد.

سروآباد استان کردستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۰ کیلومتری سرو آباد استان کردستان و ۱۱ کیلومتری نودشه و ۱۶ کیلومتری نوسود استان کرمانشاه بوده است.

در لالی استان خوزستان زلزله ۲.۶ رخ داد.                

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.