گذر آقانجفی

کل اخبار:1
  • "آقا نجفی" گذری که از آن نباید گذشت

    "آقا نجفی" گذری که از آن نباید گذشت

    سه تن از ساکنانِ بافت تاریخی میدان نقش جهان که هنوز خانه‌هایشان تخریب نشده اما بیش از ۱۰ سال است که میان انبوهی از خرابه‌ها گرفتار شده‌اند، به همراه تعدادی از اعضای سمن‌ها و کنشگران میراث فرهنگی، در یک نشست، از مشکلاتی گفتند که ایجاد «گذر آقا نجفی» باعث و بانی آن شده است.