ورشکستگی در سالن‌های خصوصی تئاتر

کل اخبار:1
  • تنها امید تماشاخانه‌های خصوصی در آستانه ورشکستگی

    تنها امید تماشاخانه‌های خصوصی در آستانه ورشکستگی

    در شرایطی که گروه‌های تئاتری و تماشاخانه‌های خصوصی چشم امیدشان به همین یک ماه آخر سال بود تا رکود چند ماه قبل‌شان جبران شود، تعطیلی‌های اخیر بسیاری از این تماشاخانه‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده و حمایت ویژه دولت تنها راه باقی‌مانده آن‌ها برای رهایی از این وضع است.