ناامیدی احمد داووداوغلو از حزب حاکم ترکیه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.