میرجلال‌الدین کزازی

کل اخبار: 45
  • عصر دیگردیسی جهان

    عصر دیگردیسی جهان

    اگر کرونا درمان شود اما آدمیان را در اندیشه فروببرد که شیوه و به آیین زیستن کدام است و از آن شیوه استفاده کنند و در پی ترازمندی و تعادل باشند و از آن چه جهان را به نابودی می‌کشد، بپرهیزند، کرونا پدیده‌ای خواهد شد، خجسته و فرخنده با همه مرگ‌هایی که به بار آورده مایه زندگانی خواهد شد، زندگانی سنجیده و ستوده. آن زندگی که به‌ راستی شایسته آدمی است.