مومیایی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • کشف یک مجسمه مومیایی‌شده مصری

  کشف یک مجسمه مومیایی‌شده مصری

  دانشمندان با بررسی دو مومیایی باستانی مصری کوچک دریافتند، این مومیایی‌ها در حقیقت مجسمه‌ و تجسمی از اساطیر مصر باستان هستند.

 • نگاهی به قدیمی‌ترین مومیایی‌های کشف‌شده در ایران

  خاطره آخرین آوار معدن هنوز به شکل داستانی آمیخته با خیال و خاطره و افسانه در یاد مردم روستای چهره‌آباد باقی مانده است. در آخرین آوار، یکی از معدن‌کاران فلوتی با خود داشته است، مردم روستا با دستانی خالی، در اطراف معدن می‌چرخیدند و اشک می‌ریختند، اما از پشت خاک و نمک، تا چند روز صدای فلوت به گوش می‌رسیده است تا مادر آوای تنهایی و گرسنگی پسر را بشنود و از پشت خاک جسم و جان او را نجات بدهد. مادر اما با دست‌های خالی تا چند روز پشت دیوارهای معدن شیون می‌کند و با ناخن‌هایش خاک و سنگ‌ها را کنار می‌زند، خاک و سنگ‌ها راه به سوی پسر باز نمی‌کنند و پس از چند روز دیگر صدای فلوت به گوش نمی‌رسد.

 • کشف دالان مخفی در کارگاه مومیایی مصریان باستان

  کشف دالان مخفی در کارگاه مومیایی مصریان باستان

  باستان‌شناسان در جریان کاوش جدیدی در کارگاه مومیایی که در سال ۲۰۱۸ در شهر «سقاره» کشف شده بود به دالانی مخفی شامل تابوت‌های باستانی دست یافتند.