ماجراجویانه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • کرونا و سفر مجازی به اعماق ناشناخته درون

    کرونا و سفر مجازی به اعماق ناشناخته درون

    با شیوع ویروس کرونا سبک جدیدی در صنعت گردشگری ظهور یافته و بخش قابل توجهی از افراد جامعه با هدف کسب تجربه و شنیدن ایده های ناب راهی سفر به اعماق ناشناخته درون خود شده اند.

  • کرونا و مرگ صنعت گردشگری مدرن

    کرونا و مرگ صنعت گردشگری مدرن

    یک مدرس و پژوهشگر گردشگری معتقد است ساختار و شاکله صنعت گردشگری بر پایه جابجایی فیزیکی است و اگر این جابجایی فیزیکی، حذف یا کمرنگ شود تحول بنیادی در ساختار صنعت گردشگری ایجاد می­‌شود و حتی با ظهور کسب­‌وکارهای جایگزین و متفاوت، ممکن است با پیکربندی نوینی از صنعت گردشگری روبرو شویم.