قانون هدفمندی یارانه ها

کل اخبار: 18
  • چقدر یارانه گرفتید؟

    چقدر یارانه گرفتید؟

    هر فردی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لیست دریافت یارانه قرار داشته، تاکنون بیش از پنج میلیون تومان بابت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده و در مجموع بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در این سال‌ها یارانه نقدی پرداخت شده است.

  • قرض ۵۷۰۰ میلیاردی یارانه تسویه نشد

    قرض ۵۷۰۰ میلیاردی یارانه تسویه نشد

    ۵۷۰۰ میلیارد تومانی که حدود ۱۰ سال پیش دولت بابت پرداخت یارانه‌های نقدی از بانک مرکزی استقراض کرده اکنون به صورت قانون در آمده تا این بدهی در دستور پرداخت قرار گیرد.