قانون ازدواج دختران

کل اخبار: 1
  • مروری بر عملکرد زنان مجلس دهم

    مروری بر عملکرد زنان مجلس دهم

    مجلس دهم با حضور ۱۷ زن، برخی مطالبات حوزه زنان از کودک همسری و حضور زنان در ورزشگاه‌ها تا اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را مورد پیگیری قرار داد اما برخی از این پیگیری‌ها در ساختارهای دیگر گرفتار شد و به سرانجام نرسید.