عهدنامه الجزایر

کل اخبار:1
  • عهدنامه الجزایر ١٩٨١

    «عهدنامه الجزایر ١٩٨١» که سه سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران یعنی درست ٣٩‌سال پیش در چنین روزی، برابر بیستم ژانویه ١٩٨١ میلادی به امضا رسید، نسبت کاملا مستقیمی با واقعه تسخیر سفارت آمریکا در تهران دارد.»