عباس آخوندي

کل اخبار: 429
 • کشاورز هم درد و رنج مردم را می‌نمایاند

  یادداشت عباس آخوندی:

  کشاورز هم درد و رنج مردم را می‌نمایاند

  کشاورز هم درد و رنج مردم را می‌نمایاند و هم آرزوهای بهروزی و سربلندی ایرانیان را واگو می‌کرد. وقتی اثرهایی چون خانه قمر خانم، دایی‌جان ناپلئون، آتش بدون دود، هزاردستان، سربداران، پدرسالار و گرگ‌ها را می‌دیدی، آینه‌ای بود از فرهنگ ایران با همه فزونی‌ها و کاستی‌های آن و برگردانی از تاریخ ایران با تمام تلخی‌ها و شیرینی‌های آن.

 • جهان پس از کرونا چگونه جهانی است؟

  جهان پس از کرونا چگونه جهانی است؟

  «سؤال‌ها و ابهام‌های فراوانی در پیش است. آیا این پدیده موقتی یا دیرپاست؟ چه نهادها، ساختارها و سیستم‌هایی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در برابر آن دوام خواهند آورد و کدام‌ها فرو خواهند ریخت؟ و آیا با نهادهای جدیدی که تاکنون تجربه ناکرده‌ایم روبه‌رو خواهیم شد؟ آیا نهاد دولت-ملت دچار استحاله خواهد شد؟ جهان پساکرونا چگونه جهانی خواهد بود؟»