صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی ساف

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.