سیستم عامل کروم

کل اخبار:1
  • هدایت پذیری لمسی به سیستم عامل کروم می‌آید

    هدایت پذیری لمسی به سیستم عامل کروم می‌آید

    ویژگی هدایت پذیری و دستورگیری ژستی یا لمسی(Gesture navigation) به سیستم عامل کروم خواهد آمد تا کاربران این سیستم عامل بتوانند با کشیدن انگشت خود روی صفحه در جهت‌های مختلف کارهای متفاوتی مانند رفتن به صفحه اصلی یا بازگشت به عقب انجام دهند.