سیاست های پولی و مالی

کل اخبار:1
  • تصمیمات درست را در زمان‌های غلط می‌گیرند!

    با اشاره به وضعیت بازار ارز

    تصمیمات درست را در زمان‌های غلط می‌گیرند!

    در ماه‌های اخیر، نوسانات بازار ارز به طور ملموسی در بازار سرمایه تاثیرگذار بوده و هنوز هم هست. اما در مورد تصمیماتی که برای کنترل بازار ارز گرفته شده انتقاداتی مطرح می‌شود؛ به طوری که مدیرعامل سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات معتقد است که مواقعی در اقتصاد ایران تصمیم‌های درست در زمان‌های غلط گرفته می‌شود که اثر آن تصمیم درست را از بین می‌برد.