• آلاینده ناکس چگونه تولید می‌شود؟

    آلاینده ناکس چگونه تولید می‌شود؟

    منابع مختلفی در تولید آلاینده ناکس که طی روزهای اخیر به عنوان آلاینده شاخص هوا در تهران اعلام می‌شود،موثر هستند اما در این میان منابع متحرک مانند خودروهای سواری و دیزلی و موتورسیکلت‌ها بیشترین سهم را در تولید آلاینده ناکس دارند.

تاپ سه محیط زیست