• هزینه درمان کرونا با دفترچه بیمه سلامت، چقدر تمام می شود؟

    هزینه درمان کرونا با دفترچه بیمه سلامت، چقدر تمام می شود؟

    معاون پشتیبانی سازمان بیمه سلامت درباره سهم سازمان بیمه سلامت از هزینه درمان مبتلایان کرونا، گفت: از آنجا که درمان این بیماری باید رایگان انجام شود، مابه تفاوت سهم بیمار توسط منابع دولتی پرداخت می‌شود که این رقم در بخش بستری ۱۰ درصد و در بخش سرپایی ۳۰ درصد است.

تاپ سه سلامت