• ابلاغ شهریه ۲۰ هزار مدرسه غیردولتی

    ابلاغ شهریه ۲۰ هزار مدرسه غیردولتی

    مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شهریه امسال را با هماهنگی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده و مصوبه تنظیم بازار تدوین کردیم گفت: تاکنون شهریه۲۰ هزار مدرسه ابلاغ شده و در حال تکمیل و اعلام به بقیه مدارس هستیم.

تاپ سه اجتماعی