• تحقیق برای سنجش زودهنگام سرطان از روی ادرار و خون

    رئیس پژوهشگاه ابن‌سینا خبر داد

    تحقیق برای سنجش زودهنگام سرطان از روی ادرار و خون

    رئیس پژوهشگاه ابن‌سینا درباره طرح تحقیقاتی تشخیص زودرس سرطان از ادرار و خون گفت: این طرح تحقیقاتی، پروژه‌ای طولانی‌مدت بوده است. تشخیص سرطان مقوله بسیار حساسی است و تستی که در این خصوص ارائه می‌شود باید بسیار کارآمد و با حساسیت بالا باشد. در حال حاضر، باید ارزیابی‌های مختلف روی این طرح انجام شود تا ما بتوانیم با اطمینان صددرصدی بگوییم تشخیص زودرس سرطان با این تست ممکن است.

تاپ سه جهاد دانشگاهی