• چرا سامانه سنجش شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست؟

    چرا سامانه سنجش شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست؟

    سامانه‌ای با عنوان "فرادید" که قرار بود برای آگاهی از کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد، در حال حاضر در دسترس نیست و به نظر می‌رسد با تغییراتی مواجه شده و گفته شده است که به‌زودی از آن رونمایی خواهد ‌شد.

تاپ سه ارتباطات و فناوری اطلاعات