• کاهش هزینه‌های رومینگ ناخواسته در مناطق مرزی

    کاهش هزینه‌های رومینگ ناخواسته در مناطق مرزی

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به هزینه ناخواسته رومینگ در شبکه تلفن همراه کشور آذربایجان در تماس‌های شهروندان ایرانی در مناطق مرزی گفت: تفاهمی کرده بودیم که این تداخل را به حداقل برسانیم تا این هزینه رومینگ ناخواسته به مردم تحمیل نشود.

تاپ سه ارتباطات و فناوری اطلاعات