• سهم مزد کارگر از هزینه‌ تولید چقدر است؟

    سهم مزد کارگر از هزینه‌ تولید چقدر است؟

    یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید می‌گوید: در کشورهای دیگر اگر نیروی کار تامین باشد و کارفرما دغدغه‌های او را مهم بداند، تولید با کیفیت و قابل رقابت با استانداردهای جهانی عرضه می‌شود.

تاپ سه عمران و اشتغال