• کم‌فروشی بنزین در جایگاه‌ها را گزارش دهید

    کم‌فروشی بنزین در جایگاه‌ها را گزارش دهید

    یکی از موضوعاتی که این روزها درباره بنزین مطرح می‌شود، کم‌فروشی این فرآورده نفتی در برخی از جایگاه‌های سوخت بوده و توصیه وزیر نفت در این باره، اعلام گزارش تخلف به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است.

تاپ سه انرژی