• صنایع پیشران و اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری شناسایی شد+فهرست

    صنایع پیشران و اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری شناسایی شد+فهرست

    معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از شناسایی صنایع اشباع و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا و همچنین صنایع پیشران و اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت که این فهرست در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده و تمهیداتی در سال ۱۳۹۹ اتخاذ خواهد شد که سرمایه گذاران به طرف صنایع پیشران و اولویت دار حرکت کنند.

تاپ سه تولید و تجارت