• نظر خودروسازان درباره خودروی آب‌سوز!

    نظر خودروسازان درباره خودروی آب‌سوز!

    به دنبال برخی تبلیغات مبنی بر آب‌سوز کردن خودروها، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته برای دریافت اطلاعات این طرح و بررسی صحت آن، تاکنون از مدعی آن خبری نشده است.

تاپ سه تولید و تجارت