• سرنوشت دریاچه ارومیه گریبان خزر را خواهد گرفت؟

    سرنوشت دریاچه ارومیه گریبان خزر را خواهد گرفت؟

    وجود بحران آب در ایران و تشدید آن در مناطق مرکزی چند سالی است که فکر انتقال آب را به‌عنوان یک راه‌حل در ذهن مسؤولان انداخته است. راهی که در هفته گذشته با حکم تایید سازمان حفاظت محیط زیست، صدای منتقدان را بلند کرده است و برخی کارشناسان بر این باورند بعد از این انتقال خزر هم ممکن است به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شود.

تاپ سه اقتصادی