• کدام برنامه های تلویزیون از آزمون کرونا سربلند بیرون آمدند؟

    کدام برنامه های تلویزیون از آزمون کرونا سربلند بیرون آمدند؟

    با آغاز ماه محرم پرونده برخی برنامه های تلویزیونی موقتا بسته می شود تا پس از ایام عزاداری و در صورت مساعد بودن شرایط مجددا از سرگرفته شوند؛ برنامه هایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا تولیدشان به تناوب تعطیل شد و رعایت پروتکل های بهداشتی تغییراتی اساسی را در ساختار و محتوای آنها ایجاد کرد.

تاپ سه رسانه