• هشدار آری، وحشت نه!

    توصیه یک روزنامه‌نگار پیشکسوت به رسانه‌ها:

    هشدار آری، وحشت نه!

    یک روزنامه‌نگار پیشکسوت بر این باور است که فعالیت رسانه‌ها در چنین روزهایی که جهان درگیر ویروس کرونا شده، همانند راه رفتن روی طناب است. او رعایت مرز میان گفتن تمام واقعیت‌ها، هشدار به مردم و در عین حال منتقل نکردن حس رعب و وحشت به مردم را مهمترین وظیفه رسانه‌ها می‌داند.

تاپ سه رسانه