• آن‌چه به شعر فاطمی آسیب می‌زند

    آن‌چه به شعر فاطمی آسیب می‌زند

    محمدعلی مجاهدی معتقد است صرف شعرهای ماتمی و مرثیه برای حضرت فاطمه (س) شکوه شعر فاطمی را زیر سوال می‌برد و باعث می‌شود شعر از جوهره اصلی خود فاصله بگیرد. عبدالرحیم سعیدی‌راد هم از توجه جدی‌تر به شعر فاطمی در دهه‌ اخیر می‌گوید اما معتقد است در کنار آن شعرهای سطحی نیز رشد داشته‌اند.

تاپ سه فرهنگی و هنری