• چهارشنبه / ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۴
  • دسته‌بندی: سیاست خارجی
  • کد خبر: 99012011431
  • منبع : فضای مجازی

/یادداشت/

دونالد ترامپ و تیم جنگ‌طلب کاخ سفید در مسیر شراکت با ویروس کرونا

 دونالد ترامپ و تیم جنگ‌طلب کاخ سفید در مسیر شراکت با ویروس کرونا

یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: متاسفانه علیرغم درگیر شدن جهان و نیز ملت آمریکا با ویروس مهلک کرونا ؛ دولت ایالات متحده در ادامه و پیگیری سیاست های مخرب یکجانبه گرایی ویرانگر بی توجه به همه موازین و مقررات انسانی و عقلانی در هماهنگی و همکاری متحد با ویروس کرونا؛ رفتار های خصمانه خود را علیه ملت ایران و جهانیان ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، سعید محمدی در یادداشتی با عنوان " دونالد ترامپ و تیم جنگ طلب کاخ سفید در مسیر شراکت با ویروس کرونا " نوشت:
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در مورد پاندمی کرونا در مصاحبه با یورونیوز گفت ؛ «مشکل جدی است و بسیار هم جدی تر خواهد بود اگر همبستگی و هماهنگی موثر وجود نداشته باشد. اگر ویروس را رها کنیم میلیون ها نفر به آن مبتلا خواهند شد و میلیون ها نفر هم ممکن است جان خود را از دست بدهند. واقعا باید از این مساله جلوگیری کنیم.» .
 این اظهارات زمانی مطرح می گردد که تحریم‌های تروریستی گستردۀ اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا علیه ایران بیش از پیش دارای اثرات مخرب و منفی برای «تامین نیاز های ضروری از سوی  دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری تمهیدات متناسب در راستای  مقابله با پیامدهای فزاینده پاندمی کرونا » است .
اپیدمی مخاطره آمیزی که سرکوبش قطعا همبستگی جامعه بین المللی را طلب می نماید و در این شرایط هیچ کشوری در جهان قادر نخواهد بود در میدان مبارزه با این ویروس به تنهایی موفق گردد . خصوصا اینکه باید به این نکته ظریف بیش از پیش دقت شود که؛  این ویروس با یک نفر آغاز به شیوع نمود و اینک در اندک زمانی بیش از یک میلیون انسان را در سراسر کره خاکی مبتلا نموده و ده ها هزار نفر را به کام مرگ کشانده است .
 ویروسی که به سرعت و به شکلی غافل گیرانه همه مرزهای سیاسی ، جغرافیایی و عقیدتی را درنوردید و برای قربانی گرفتن از انسانها اعم از سیاه ، سفید و زرد ؛ مرز و حدی نمی شناسد .  
در واقع کرونا در یک جبهه و همه جهان در جبهه دیگر را درگیرجنگی نابرابر و همه جانبه نموده است . جنگی که همه روندهای جاری وساری سیاسی ، اقتصادی و پزشگی را به چالش کشانده و در یک کلام بصورت خشونت بار ؛ شرایط خود را برهمه موازنات جهانی حاکم نموده است .   
البته دبیر کل سازمان ملل ملزومات ، شرایط و مسیر موفقیت آمیز مواجهه و مبارزه جهانی با این ویروس را در همین گفتگو چنین تشریح نموده است؛« باید به دنبال اقداماتی قوی به صورتی هماهنگ در چهارچوب دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت باشیم تا ویروس را سرکوب کنیم و هم زمان منابع را به شکلی گسترده بسیج کنیم تا بتوانیم خانواده ها و کسب و کارها را حفظ کنیم».  شرایطی که تخلف و تخطی از آن شکست جامعه جهانی را برای مواجهه موثر و سریع با این ویروس ویرانگر ،  سبب می گردد.   
متاسفانه علیرغم درگیر شدن جهان و نیز ملت آمریکا بااین ویروس مهلک؛ دولت ایالات متحده در ادامه وپیگیری سیاست های مخرب یکجانبه گرایی ویرانگر بی توجه به همه موازین و مقررات انسانی و عقلانی  در هماهنگی و همکاری متحد با ویروس کرونا؛ رفتار های خصمانه خود را علیه ملت ایران و جهانیان ادامه می‌دهد.  
سیاستهای مخربی که زمینه خروج یکجانبه این کشور را از پیمانهای بین المللی به ویژه موافقتنامه  بین المللی برجام که با پشتوانه 12 سال گفتگو منعقد گردیده بود فراهم نمود.سیاستی که دشمنی را به جای دوستی و مشارکت سازنده نشاند و به تیم جنگ طلب مستقر درکاخ سفید فرصت داد تا به بهانه های واهی و تبلیغات گسترده؛ موازین غیر انسانی چون تحریم های تروریستی فاقد منطق علیه ملت ایران را با برهم زدن مسیر گفتگو و تفاهم برقرار نماید .  
تحریم هایی تروریستی که در مقابل دیدگان و وجدانهای بیدار آحاد جامعه جهانی اینک درهماهنگی باپاندمی کرونا؛  جان و اقتصاد بسیاری از خانواده های ایرانی که از ویروس کرونا به شدت آسیب دیده اند را با مخاطره و تهدید مضاعف و جدی مواجه ، محدودیت‌ های وسیعی  برای انجام مبادلات بانکی و بین‌المللی برقرار و در نتیجه مسیرتأمین سریع منابع مالی برای واردات بشردوستانه به ویژه دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی برای ایرانیان را ، مسدود نموده است .  
بنا بر این بدلیل عدم دسترسی برای تامین سریع نیاز ها ، تجهیزات و منابع مالی توسط دولت ایران،  امکان اجراء  سریع دستور العمل های سازمان بهداشت جهانی در حوزه شناسایی ، درمان بیماری و پاسخگوئی به نیازهای مردم در دورۀ بحران کنونی ناشی از پاندمی کرونا بشدت با محدودیت مواجه گردیده است . در چنین شرایطی ادامه رفتار و اصراردولت دونالد ترامپ برای تشدید حداکثری تروریسم اقتصادی ؛ جنایت جنگی (نه تنها علیه ایرانیان)، بلکه علیه بشریت محسوب می گردد. جنایتی که تاوان آن را اینک مردم آمریکا نیز همانند ملت ایران پرداخت می نمایند . زیرا در این پاندمی شوم همه انسانها در یک جبهه قرار دارند و دولت دونالد ترامپ و تیم جنگ طلب کاخ سفید در جبهه ی دیگر که بی رحمانه درهمکاری  و شراکت با ویروس مهلک کرونا ؛ قادر به درک و فهم صحیح از اوضاع جدید و بازگشایی صفحه تاریخ نوین در جهان نیستند.
با این اوصاف و در این شرایط خطیر مسئولیت مردم آمریکا  به ویژه نخبگان و سیاستمدران این کشور برای ایجاد همکاری و مشارکت سازنده با جامعه جهانی و نیز شکستن سد تحریم و تروریسم  ظالمانه دونالد ترامپ علیه ملت ایران ، بسیار سنگین است . امید آن که در دوران پسا کرونا تصویرو قضاوتی صحیح و دقیق نسبت به عملکرد همه احاد موثرجامعه جهانی برصفحه تاریخ بر جای ماند . تصویری که در آن فرو ریختن سد تروریسم ظالمانه اقتصادی آمریکا  علیه ایران از طریق مشارکت جامعه بین المللی و تغییر رفتار مقامات آمریکا ؛ نماد برجسته مشارکت جمعی برای شکست ویروس کرونا باشد.
انتهای پیام