• شنبه / ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ / ۰۰:۳۱
  • دسته‌بندی: علم و فناوری ایران
  • کد خبر: 98062919999
  • خبرنگار : 30057

بررسی رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته؛

ثبت ۵ زلزله بیش از ۴ در کشور/رخداد زلزله‌های بزرگتر از ۳ در ۹ استان

ثبت ۵ زلزله بیش از ۴ در کشور/رخداد زلزله‌های بزرگتر از ۳ در ۹ استان

در هفته گذشته استان‌های اصفهان، کرمان، گیلان و هرمزگان ۵ زلزله بزرگتر از ۴ را تجربه کردند، ضمن آنکه در شهرهای محمله استان فارس و ونک استان اصفهان بیشترین زمین‌لرزه‌های با بزرگای ۳ و بالاتر ثبت شد.

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته تخت استان هرمزگان دو زلزله ۴.۳ و ۴.۵، جیرنده استان گیلان زلزله ۴.۷، گلباف استان کرمان زلزله ۴.۱ و ونک استان اصفهان زلزله ۴.۴ را تجربه کردند، ضمن آنکه ۱۶ زلزله بین ۳.۱ تا ۳.۸ در استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، هرمزگان، کرمان، خوزستان، مازندران، فارس و کردستان رخ داد.

جزئیات زمین‌لرزه‌های هفته گذشته به این شرح است: 

شنبه ۲۳ شهریور

در سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۹، گیلانغزب استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، مهران استان ایلام زلزله ۲.۶، سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸، سیه چشمه استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد که کانون رومرکز آن در ۱۵ کیلومتری سیه چشمه، ۲۵ کیلومتری زرآباد و ۴۱ کیلومتری ماکو این استان گزارش شد.

یکشنبه ۲۴ شهریور

در تخت استان هرمزگان زلزله ۲.۸، در نصرآباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، در ماکوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، در چابکسر استان گیلان زلزله ۲.۶ و در  سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

دوشنبه ۲۵ شهریور

در دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله‌های‌ ۲.۹ و ۲.۸، در بنارویه استان فارس زلزله ۲.۹، در مهران استان ایلام زلزله ۲.۹، در سپید دشت استان لرستان زلزله ۲.۸ و نیز در دو گنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۸ رخ داد.

در ششتمد استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ و در عمق ۸ گزارش شد که رومرکز آن در ۴۰ کیلومتری ششتمد، ۴۲  کیلومتری ریوش و ۵۵ کیلومتری بردسکن این استان بوده است.

ونک استان اصفهان بعد از زمین‌لرزه‌هایی به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری و ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، زلزله‌ای با بزرگای ۴.۴ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد. کانون این زلزله در ۱۰ کیلومتری ونک و ۲۶ کیلومتری سمیرم استان اصفهان و ۱۷ کیلومتری مال خلیفه استان چهارمحال وبختیاری به ثبت رسید.

در تخت استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۵ در عمق ۷ کیلومتری رخ داد و رومرکز این رخداد در ۲۱ کیلومتری تخت، ۲۴ کیلومتری قلعه قاضی و ۳۳ کیلومتری سرگز این استان گزارش شد.

در جیرنده استان گیلان نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۷ به ثبت رسید. عمق این زمین‌لرزه در ۸ کیلومتری و رومرکز ۲۳ کیلومتری جیرنده استان گیلان و ۲۴  کیلومتری محمود آباد نمونه و ۲۴ کیلومتری کوهین استان قزوین گزارش شد.

سه‌شنبه ۲۶ شهریور

در تخت استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و کانون این زمین‌لرزه در ۲۳ کیلومتری تخت، ۲۵ کیلومتری قلعه قاضی و ۳۶ کیلومتری سرگز این استان بوده است. زلزله‌های ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در مسجدسلیمان استان خوزستان زلزله ۲.۷ و در ریوش استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

جیرفت استان کرمان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۷ کیلومتری جیرفت، ۲۲ کیلومتری جبالبارز و ۳۰ کیلومتری عنبرآباد استان کرمان بوده است.

قلعه خواجه استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد. کانون رومرکز این زمین‌لرزه در ۵۳ کیلومتری قلعه خواجه و ۵۳  کیلومتری لالی استان خوزستان و ۶۳ کیلومتری شول‌آباد استان لرستان گزارش شد.

محمودآباد استان مازندران با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید. کانون این زمین‌لرزه در ۲۳ کیلومتری محمودآباد، ۲۹ کیلومتری نور و ۳۱ کیلومتری رویان استان مازندران به ثبت رسید.

محمله استان فارس نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۶ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۱۸ کیلومتری محمله، ۲۴ کیلومتری خنج و ۲۷ کیلومتری علامرودشت استان فارس گزارش شد.

در بندر خمیر استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد و کانون این زلزله در ۱۱ کیلومتری بندر خمیر، ۱۶ کیلومتری لافت و ۴۵ کیلومتری سوزای این استان بوده است.

سروآباد استان کردستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۱۲ کیلومتری سروآباد، ۲۳ کیلومتری مریوان و ۲۵ کیلومتری چناره این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۲۷ شهریور

سروآباد استان کردستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۱۲ کیلومتری سرو آباد، ۲۳ کیلومتری مریوان و ۲۵ کیلومتری چناره این استان گزارش شد.

در علامرودشت استان فارس زلزله ۲.۷، در سعدآباد استان بوشهر زلزله ۲.۶ و در شوشتر استان خوزستان زلزله ۲.۵ رخ داد.

پنج‌شنبه ۲۸ شهریور

در قطب‌آباد استان فارس زلزله ۲.۶، در بردسکن استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ و در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

سردشت استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۱۶ کیلومتری سردشت و ۳۷ کیلومتری بهبهان استان خوزستان و ۳۳  کیلومتری بندر دیلم استان بوشهر بوده است.

گلباف استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۰ را تجربه کرد و کانون آن در ۳ کیلومتری گلباف، ۳۷ کیلومتری کشیت و ۳۹ کیلومتری اندوهجرد این استان گزارش شد.

در محمله استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۹ کیلومتری محمله، ۱۸ کیلومتری علامرودشت و ۳۱ کیلومتری وراوی این استان بوده است. زلزله‌های ۳.۱ و ۳.۳ در عمق ۵ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

فاریاب استان کرمان نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۴۲ کیلومتری فاریاب، ۵۵  کیلومتری جیرفت و ۶۰ کیلومتری عنبرآباد این استان بوده است.

جمعه ۲۹ شهریور

در گیلانغرب استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ و در ینگی قلعه علیای استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶ رخ داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.